Art, Artist & Audience

Dyn ni'n artist a chynulleidfa i gyd.  Dyn ni'n artist pan dyn ni'n arddangos a dyn ni'n gynulleidfa pan dyn ni'n gwerthfawrogi. Mae'r canwr ydy'r artist ac mae'r ffotograffydd ydy'r gynulleidfa.  Mae'r ffotograffydd yn tynnu llun, ac yn arddangos fe yn yr amgueddfa. Felly, mae'r ffotograffydd ydy'r artist ac mae ymwelwr ydy'r gynulleidfa.  Mae'r ymwelwr yn tynnu llun ac yn arddangos fe ar Blipfoto.  Felly, mae'r ymwelwr ydy'r artist a chi ydy'r gynulleidfa. 

We're all artists and audience. We  are artists when we display and audience when we appreciate. The singer is the artist and the photographer is the audience. The photographer takes a photograph, and displays it in the museum. So, the photographer is the artist and the visitor is the audience. The visitor takes a photograph and displays it on Blipfoto. So, the visitor is the artist and you are the audience.

Comments
Sign in or get an account to comment.