The view from scans.item.birds

Mae rhai o bobl glyfar wedi rhannu'r byd i mewn sgwariau 3m  ac mae cyfeiriad gyda bob sgwâr.  Mae'r cyfeiriad yn defnyddio tri gair, e.e. 'ideas.hours.bath'.  Yn y ffordd hon dych chi'n gallu rhoi cyfeiriad i bob lle ar y blaned.  Mae'n ddefnyddiol yn lleoedd lle does dim strydoedd, er enghraifft. Ddoe roeddwn i eistedd ar y sedd yn 'scans.item.birds' yng Ngherddi Alexandra. 

Some clever people have divided the world into 3m squares and every square has an address. This address uses three words, eg 'ideas.hours.bath'. In this way are you can give an address to every place on the planet. It's useful in places where there are no streets, for example. Yesterday I was sitting on the seat in 'scans.item.birds' in Alexandra Gardens.

Comments
Sign in or get an account to comment.