Glorious morning

Roedd hi'n oer, ond glir, gyda thipyn bach o rew ar y ffordd.  Mae'r goeden hon wedi colli cangen fawr.  Dw i ddim yn gwybod pam - efallai roedd hi'n jyst hen.  Mae'r cyngor wedi gadael darnau'r gangen ar y ddaear - efallai byddan nhw'n gwneud seddi naturiol.
It was cold, but clear, with a little ice on the road. This tree has lost a large branch. I do not know why - maybe it was just old. The council has left pieces of the branch on the ground - perhaps they will make natural seats.

Comments
Sign in or get an account to comment.