Tree museum

Dw i byth yn teimlo blino o weld coed, yn arbennig yn y gaeaf, pan maen nhw'n noeth a dych chi'n gallu gweld y canghennau. Dw i'n hoffi gweld siapau gwahanol y coed ac maen nhw'n dechrau teimlo cyfarwydd, adnabyddadwy.


Big Yellow Taxi - Joni MitchellI never feel tired of seeing trees, especially in winter, when they're naked and you can see the branches. I like to see different shapes of the trees and they start to feel familiar, recognizable.


Big Yellow Taxi - Joni Mitchell

Comments
Sign in or get an account to comment.