The last day, the first day

Dydd Mawrth oedd ein diwrnod olaf ar encil a fy niwrnod cyntaf yn ôl i'r gwaith.  Cynhaliwn seremoni fer yn gynnar yn y bore cyn roedd rhaid i mi seiclo, unwaith eto, i'r gwaith.

Tuesday was our last day on retreat and my first day back to work. We held a short ceremony in the early morning before I had to cycle, once again, to work.

Comments
Sign in or get an account to comment.