Feeding the fishes

Mae'r tywydd gwlyb wedi troi ein gardd i jyngl.  Mae'r planhigion yn ymddangos i fod yn mwynhau'r glaw -  hyd yn oed er nad ymddangos fel yr haf da i ni. Mae pysgod gyda ni yn y pwll ar ben yr ardd.  Wel, rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n cael pysgod.  Mae'r pwll wedi gordyfu gyda lilïau ac mae'n hawdd i'r pysgod yn cuddio.  Ond rydyn ni'n bwydo nhw bob dydd.

The wet weather has turned our garden into a  jungle. The plants seem to be enjoying the rain - even though it doesn't seem like a good summer to us. We have fish  in the pool ar the  top of the garden. Well, we think we have fish. The pond is overgrown with lilies and it is easy for the fish to hide. But we feed them every day.

Comments
Sign in or get an account to comment.