Amser yn hedfan

Mae'n dydd Gwener unwaith eto a cherddais i i lawr i'r dre dros amser cinio.  Mae'r tywydd yn braf, ond mae'n oer.  Mae amser yn hedfan.  Mae'n ymddangos fel y diwrnodau yn mynd yn gyflym iawn.  Es i i siop feic af fy ffordd adre oherwydd roedd y beic yn barod i mi gasglu. Bydd e’n dda i fod yn ôl ar y beic yr wythnos nesa.

It's Friday again and I walked down to town at lunch time. The weather is fine, but it's cold. Time is flying. It seems like the days are going very quickly. I went to a bike shop from my way home because the bike was ready for me to collect. It will good to be back on the bike next week.

Comments
Sign in or get an account to comment.