Last year's colour

Dydw i ddim yn gwybod os rydw i'n dod yn well, neu fynd yn waeth.  Cwrddon ni'r bore yma am ein grŵp myfyrdod misol.  Wedyn cawson ni sgwrs dda am Fwdhaeth yng Nghaerdydd a ffyrdd i hysbysebu'r grŵp.  Roeddwn i'n teimlo blino yn y prynhawn, ond roedd rhaid i mi fynd allan i dynnu ffotograffau - nid yw Blipfoto yn cysgu. Roeddwn i'n synnu i ffeindio petal glas o’r llynedd yn dal ar y hydrangea. Es i i'r gwely yn gynnar, gyda gobaith y byddwn i'n well yn y bore.


I do not know if I'm getting better, or getting worse. We met this morning for our monthly meditation group. We then had a good talk about Buddhism in Cardiff and ways to advertise the group. I was tired in the afternoon, but I had to go out to take photographs - Blipfoto never sleeps. I was surprised to find a blue petal from last year still on the hydrangea. I went to bed early, with hope that I would be better in the morning.

Comments
Sign in or get an account to comment.