New leaf

Gyda'r tywydd twymach mae'r gwanwyn yn symud yn gyflym.  Mae'r coed noeth yn blaguro dail newydd. Bydd rhaid i mi feddwl am wisgo llai o gotiau ar fy ffordd i'r gwaith.

With the warmer weather the spring is moving quickly. The bare trees are sprouting new leaves. I'll have to think about wearing fewer coats on my way to work.

Comments
Sign in or get an account to comment.