Was born for good luck

Rydw i erioed wedi breuddwydio y byddwn i ganu gyda grŵp ond nawr mae'r cyfle gyda fi.  Efallai mai'n swnio’n rhyfedd i ffeindio grŵp o bobol Bwdist yn canu'r Bliws, ond rydw i'n meddwl ein bod ni'n grŵp anghyffredin. Treulion ni prynhawn mewn stiwdio yng Nghaerdydd yn ymarfer 'Hoochie Coochie Woman' a 'Spoonfull'.  Dydw i ddim yn meddwl fy mod i'n cael llais naturiol i Bliws ond rydw i'n trio fy ngorau.  Cawson ni amser da ac rydyn ni'n edrych ymlaen at y cyfle nesa.

I've never dreamed that I would sing with a group but now I have the opportunity. Perhaps it sounds odd to find a group of Buddhist people singing Blues, but I think we're an unusual group. We spent an afternoon in a studio in Cardiff, practicing 'Hoochie Coochie Woman' and ' Spoonfull'. I don't think I have a natural voice for Blues but I' try my best. We had a good time and we're looking forward to the next opportunity.

Comments
Sign in or get an account to comment.