Cerdded o gwmpas y gerddi

Dwi'n teimlo fel pe bai amser yn fyr nawr.  Dydd Gwener yw fy nydd olaf yn y gwaith am bythefnos ac mae llawer o bethau i wneud cyn hynny. Serch hynny nes i feddwl ei fod e'n bwysig i fynd allan am dipyn i fynd am dro o gwmpas y gerddi.  Rydw i'n hoffi cerdded yn y parciau wedi'i diwyllio (ac y coedwigoedd gwyllt hefyd).  Mae'n dda i adael y gwaith y tu ôl am dipyn.I feel like time was short now. Friday is my last day at work for two weeks and there are many things to do before that. Even so until I thought it was important to get out for a bit to go for a walk around the gardens. I like to walk in the cultivated parks (and the wild forests too). It's good to leave work behind for a while.

Comments
Sign in or get an account to comment.