Fel gweddïau ar y gwynt

Fel gweddïau ar y gwynt~Like prayers on the wind

"Dyddia' du a dyddia' gwyn / Ma' nhw'n dod a ma' nhw'n mynd / Fel gweddiau ar y gwynt / Duw a wyr be ddaw ohonynt". -- Cowbois Rhos Botwnnog, 'Dyddia' du dyddia' gwyn'

Y rhan fwyaf o'r diwrnodau ar encil yw'r un peth - myfyrdod, brecwast, dysgeidiaethau, cinio canol dydd, crefft, cinio, dysgeidiaethau, myfyrdod, cysgu ...

Rydyn ni'n hedfan baner Bwdist yn y cae pan rydyn ni'n ar encil. Mae yna weddïau ar y faner ac rydyn ni'n anfon ein dymuniadau gorau i bawb..

Most of the days on retreat are the same - meditation, breakfast, teachings, lunch, craft, dinner, teachings, meditation, sleep ...

We fly a Buddhist flag in the field when we're on retreat. There are prayers on the flag and we send our best wishes to everyone.

Comments
Sign in or get an account to comment.