Haul oer, awyr gwyn

Haul oer, awyr gwyn ~ Cold sun, white sky

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r tywydd yn dawel ar hyn o bryd, fel mae'n mynd i gysgu.  Ond rydyn ni'n gwybod bod y tywydd breuddwydio yn ystod y gaeaf ac yn weithiau mae'n cael hunllef.————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The weather is quiet now, as if it is going to sleep. But we know that the weather dreams during the winter and sometimes it has a nightmare.

Comments
Sign in or get an account to comment.