Llachar ac oer

Llachar ac oer ~ Bright and cold

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd y tywydd yn oer iawn yn y bore.  Roedd rhew ar ein ffordd ac roedd rhaid i mi fod yn  ofalus ar fy meic cyn i fi cyrraedd ar ffordd mwy. Ond roedd yr haul yn llachar ac mae'r awyr yn las a glir, felly roedd y rhew wedi mynd yn fuan.  Mwynheais i gerdded yn y parc ar amser cinio pan roedd yr haul yn disgleirio. Ryd i wedi clywed bod eira ar ei ffordd. Mae'n debyg fel pe bai rydyn ni'n mynd i weld mwy o'r gaeaf cyn rydyn ni'n gallu mwynhau'r gwanwyn.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


The weather was very cold in the morning. There was ice on our road and I had to be careful on my bike before I reached a bigger road. But the sun was bright and the sky was blue and clear, so the ice was soon gone. I enjoyed walking in the park at lunchtime when the sun was shining. I've heard snow is on its way. Apparently we're going to see more of the winter before we can enjoy the spring..

Comments
Sign in or get an account to comment.