tridral

By tridral

Golau nos

Golau nos ~ Night light

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n ddiwedd wythnos prysur, prysur a llawenydd, llawenydd i ddathlu gyda ffrindiau - ond rydw i'n teimlo'r nosweithiau hwyr.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It is the end of a busy week, busy and joyful, joyful to celebrate with friends - but I feel the late nights.

Comments
Sign in or get an account to comment.