Urddas naturiol

Urddas naturiol ~ Natural dignity

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae ymarfer Bwdhaeth yn estyn i mewn 'bywyd cyffredinol' neu 'bywyd anffurfiol' - wrth gwrs.  I'n o'r arferion sy'n byw ar ffin rhwng ffurfiol ac anffurfiol yw arfer 'Urddas naturiol'.  Rydyn ni'n cymryd y moesau gorau o'r gorffennol ac yn dod â nhw yn y presennol. Rydyn ni'n defnyddio 'Lloegr Jane Austen' fel enghraifft sut i fyw gydag urddas. Felly rydyn ni'n edrych ar sut roedden nhw'n arfer cinio, sgwrsio a dawnsio mewn moes ffurfiol. Yn y ffordd hon rydyn ni'n dysgu am urddas naturiol ein hunain ac yr urddas naturiol bobol eraill, ac rydyn ni'n cario hwn i mewn ein bywyd bob dydd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Buddhist epractice extends into 'general life' or 'informal life' - of course. The practice of 'Natural Dignity' is one of the practices that live on the boundary between formal and informay. We take the best manners from the past and bring them in the present. We use 'Jane Austen's England' as an example of how to live with dignity. So we're looking at how they used dine, converse and dance in a formal manner. In this way we learn about our own natural dignity and the natural dignity of others, and we carry this into our everyday life.

Comments
Sign in or get an account to comment.