tridral

By tridral

Rhyddid y ddinas

Rhyddid y ddinas ~ The Freedom of the City

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Ces i fy ngeni ar 2il Ebrill 1959 ar un o'r gloch y bore.  Felly, yn anochel, cyrhaeddais i  ar fy mhen-blwydd 60ain ar 2il Ebrill 2019.  Pwy sy’n gwybod ble mae'r amser yn mynd?

Ar amser cinio es i i lawr i'r llyfrgell i gael fy 'Cerdyn Teithio Rhatach' (neu 'Bus Pass'). Rydw i'n edrych ymlaen at deithio yn rhad ac am ddim. Mae'n teimlo rhyfedd i fod yn rhedeg mwy a mwy, ac yn fod y perchennog balch o 'Bus Pass' ar yr un pryd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I was born on 2nd April 1959 at one o'clock in the morning. So, inevitably, I reached my 60th birthday on 2nd April 2019. Who knows where the time goes?

At lunchtime I went down to the library to get my 'Concessionary Travel Pass' (or 'Bus Pass'). I'm looking forward to traveling free of charge. It feels strange to be running more and more, and being the proud owner of 'Bus Pass' at the same time.

Comments
Sign in or get an account to comment.