Ceiliog

Ceiliog ~ Cockerel

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cawson i ddiwrnod yn edrych ar eiddo fel rhan o'n chwiliad i ffeindio rhywle i fod canolfan enciliad. Doedd e ddim fel 'gwyliau', ond roedd e'n diddorol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had a day looking at properties as part of our search to find somewhere to be a retreat center. It wasn't like a 'holiday', but it was interesting.

Comments
Sign in or get an account to comment.