tridral

By tridral

Ymarfer cyn yr ymarfer

Ymarfer cyn yr ymarfer ~ Rehearsal before the rehearsal

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n cymryd rhan mewn côr rhyng-ffydd ac roeddwn ni wedi cael ymarfer gyda'r nos.  Felly, gwnaethon ni feddwl y dylen ni ymarfer yn y prynhawn i fod yn barod am yr ymarfer gyda'r nos.  Roedd e'n ddefnyddiol iawn - yn arbennig i fi, fel dydw i ddim yn gallu darllen cerddoriaeth neu gadw alaw pan llawer o bobl arall yn canu rhywbeth gwahanol.  Roedd y ddau ymarfer yn dda iawn. Mae'r côr yn llawer o hwyl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


We take part in an interfaith choir and had an evening rehersal. So we thought we should practice in the afternoon to be ready for the evening rehearsal. It was very useful - especially for me, as I can't read music or keep a melody when many other people are singing something different. The two rehearsals were very good, The choir is great fun.

Comments
Sign in or get an account to comment.