Hoff gysgod

Hoff gysgod ~ Favourite shade

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd rhai o'r diwrnodau yn rhy boeth a llaith.  Edrychais i am gysgod yn y coetir ar waelod y cae.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Some of the days were too hot and humid. I looked for shade in the woodland at the bottom of the field.

Comments
Sign in or get an account to comment.