Y winllan

Y winllan ~ The vineyard
Dros Gymru'n gwlad, O Dad, dyrchafwn gri,y winllan wen a roed i'n gofal ni;d'amddiffyn cryf a'i cadwo'n ffyddlon byth,a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nyth;er mwyn dy Fab a'i prynodd iddo'i hun,O crea hi yn Gymru ar dy lun.
Gweddi dros Cymru / Finlandia
https://www.liquisearch.com/finlandia_hymn/gweddi_dros_gymru

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Rydyn hoffi archwilio'r ardd pan rydyn ni wedi bod i ffwrdd am wythnos neu fwy.  Fel arfer rydyn ni'n ffeindio bod y planhigion wedi bod yn tyfu gwyllt. Yr amser hwn ffeindion ni bod ein gwinwydden wedi cynhyrchu sypiau o rawnwin.


Mewn newyddion arall, rydw i’n bedwar cilo yn drymach ar ôl yr enciliad - ond rhedais i bum cilometr y bore 'ma ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We like to explore the garden when we've been away for a week or more. We usually find that the plants have been growing wild. This time we found our vine had produced bunches of grapes.

In other news, I'm four kilos heavier after the retreat - but I ran five kilometers this morning ...

Comments
Sign in or get an account to comment.