tridral

By tridral

Celf a Chrefft

Celf a Chrefft ~ Arts and Crafts

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dydy Nor'dzin ddim yn stopio gweithio yn hawdd. Er gwaethaf ei amser yn ddamwain ac argyfwng, er gwaethaf ei angen i orffwys, er gwaethaf pawb a phopeth, mae hi'n yma o hyd, yn gweithio ar ei gorchudd gwely.  Mae hi'n mwynhau pob celf a chrefft ac nid yw hi'n gadael i ychydig o salwch fynd ar y ffordd. Mae hi'n well heddiw ac aethon ni allan am dro.  Taith cerdded hirach yfory, yn gobeithio.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin doesn't easily stop working. Despite her time in accident and emergency, despite her need for rest, despite everyone and everything, she is still here, working on her bedspread. She enjoys all arts and crafts and doesn't let a little illness get in the way. She is better today and we went out for a walk.  A longer walk tomorrow, hopefully.

Comments
Sign in or get an account to comment.