tridral

By tridral

Haf a Hydref

Haf a Hydref ~ Summer and Autumn

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd hi'n heulog heddiw ac eithaf twym hefyd.  Mae'r coed yn dechrau newid i'w lliwiau o wyrdd i goch.  Rydyn ni'n mynd i ffwrdd yn Bhutan am y rhan orau o fis Hydref. Rydyn ni'n meddwl y gallai'r coed fod yn foel pan gyrhaeddwn ni'n ôl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was sunny today and quite hot too. The trees are beginning to change in colour from green to red. We are going away to  Bhutan for the better part of October. We think the trees might be bare when we get back.

Comments
Sign in or get an account to comment.