tridral

By tridral

Gweithio o gartref

Gweithio o gartref ~ Working from home

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni treulio llawer o amser yn gweithio yn y tŷ.  Heddiw roedden ni'n cyhoeddi llyfrau. Mae Nor'dzin yn delio gyda chysodi ac rydw i'n gweithio ar ddosbarthiad a chyhoeddusrwydd. Maen nhw'n teimlo fel swyddi llawn amser. Rydyn ni'n mwynhau'r gwaith ac rydyn ni wedi cyhoeddi llawer o lyfrai.  Maen nhw'n i gyd yma:  http://www.lulu.com/spotlight/arobooksworldwide
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spend a lot of time working in the house. Today we were publishing books. Nor'dzin deals with typesetting and I'm working on distribution and publicity. They feel like full time jobs. We enjoy the work and have published many books. They're all herehttp://www.lulu.com/spotlight/arobooksworldwide

Comments
Sign in or get an account to comment.