tridral

By tridral

Anrhegion Nadolig Cartref

Anrhegion Nadolig Cartref ~ Homemade Christmas Presents

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae Nor'dzin wedi bod yn brysur iawn yn gwneud 'mobile' i Zoe (ac un arall i Sam hefyd).  Mae hi wedi bod yn crosio anifeiliaid ac yn stwffio nhw. Rydyn ni'n meddwl bydd Zoe yn hoffi'r canlyniad.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nor'dzin has been very busy making a 'mobile' for Zoe (and another one for Sam too). She has been crocheting animals and stuffing them. We think Zoe will like the resul

Comments
Sign in or get an account to comment.