tridral

By tridral

Deinosor yn y bae

Deinosor yn y bae ~ Dinosaur in the bay

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae deinosaur animatronig ym Mae Caerdydd am ychydig wythnosau.  Aethon ni i lawr cwrdd â Richard a'i blant yna yn y glaw oer. Roedd diddorol iawn i weld maint y deinosaur a dychmygu ei byd.  Roedd Sam ddim yn si┼Ár am y deinosaur, yn arbennig pan ruodd e.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

There is an animatronic dinosaur in Cardiff Bay for a few weeks. We went down to meet Richard and his children there in the cold rain. It was very interesting to see the size of the dinosaur and imagine its world. Sam wasn't sure about the dinosaur, especially when it roared.

Comments
Sign in or get an account to comment.