Yn gynnar, cyn y glaw

Yn gynnar, cyn y glaw ~ Early, before the rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Es i allan i redeg yn gynnar yn y tywyllwch (fy hoff amser), 5k o gwmpas y strydoedd.  Roeddwn i’n lwcus, oherwydd roedd y tywydd yn sych ar y pryd.

Roeddwn ni'n gobeithio gwneud tipyn bach o arddio heddiw, ond roedd gan y tywydd syniadau eraill a gwnaeth e bwrw glaw trwy’r dydd.  Yn lle cawson ni diwrnod eithaf ymlacied. Efallai byddan ni'n gallu gweithio yn yr ardd yfory.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I went out to run early in the dark (my favorite time), 5k around the streets. I was lucky, because the weather was dry at the time.

I was hoping to do a bit of gardening today, but the weather had other ideas and it rained all day. Instead we had a pretty relaxing day. We may be able to work in the garden tomorrow.

Comments
Sign in or get an account to comment.