tridral

By tridral

Rydw i wedi cerdded yn aml i lawr y stryd hon...

Rydw i wedi cerdded yn aml i lawr y stryd hon[ o'r blaen ~ I have often walked down this street before

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Nawr mae'r ddau ohonon ni yn cael symptomau brechlyn - Nor'dzin yn waetha na fi. Mae rhaid iddi hi orffwys o dro i dro yn ystod y dydd. Rydyn ni'n gobeithio bydd y symptomau yn mynd yn fuan. Roedd rhaid i mi gerdded i fyny'r stryd i bostio'r cardiau Nadolig olaf. Roedd yn ddigon o ymarfer corff i mi am y diwrnod.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Now we both have vaccine symptoms - Nor'dzin is worse than me. She has to rest from time to time during the day. We hope the symptoms go away soon. I had to walk up the street to post the last Christmas cards. It was enough exercise for me for the day.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.