tridral

By tridral

Crafanc Brân

Crafanc Brân ~ Buttercup

I can look at a fine art photograph and sometimes I can hear music.
—Ansel Adams

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Yn Gymraeg (ac yn Saesneg) mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o fathau o ‘Blodyn Menyn’ yn cael eu galw ‘Crafanc Brân’ (neu 'Crafanc y Frân'). Rydw i'n meddwl yr enw yn dod o'r siâp y dail. Mae'n ddiddorol i mi sut mae meysydd o ddiddordeb yn gorgyffwrdd, yn yr achos hwn, ffotograffiaeth, Cymraeg a bioleg. Mae'n ymddangos bod dych chi ddim yn gallu tynnu un rhan o realiti heb bopeth yn dod gyda fe. Mae popeth yn rhyng-gysylltiedig.
 

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

In Welsh (and in English) it seems that most types of 'Butterfly' are called 'Crow's Claw'. I think the name comes from the shape of the leaves. It is interesting to me how areas of interest overlap, in this case, photography, Welsh and biology. It seems you can't pull one part of reality without everything coming with it. Everything is interconnected.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.