tridral

By tridral

Golygfa bell

Golygfa bell ~ Distant view

“Every viewer is going to get a different thing. That's the thing about painting, photography, cinema.”
—David Lynch

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r prif fwriad Drala Jong yw cael lle sy'n gartref i'r llinach, ac mae hyn yn golygu agor i'r cyhoedd yn y pen draw - pan mae'n barod. Yn y cyfamser, yn ogystal ag encilion myfyrdod, mae rhaid i ni edrych ar ôl y tir a'r adeiladau hefyd. Rhwng y gwaith a'r myfyrdod rydyn ni'n cael cyfle mwynhau golygfeydd. Mae llawer o golygfeydd o gwmpas y tir - ac yn enwedig ger y pwll rydych chi'n gallu gweld am filltiroedd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The main intention of Drala Jong is to have a place that is home to the lineage, and this means eventually opening to the public - when its ready. In the meantime, as well as meditation retreats, we also have to look after the land and the buildings. Between the work and the meditation we have a chance to enjoy the scenery. There are many views around the grounds - and especially near the pond you can see for miles.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.