Dampness on the edge of town

Roedd yr hwyaid yn mwynhau'r tywydd prynhawn 'ma - clywais i nhw'n chwerthin yn y glaw. Roedd fy nillad i’n wlyb - nid fel dŵr oddi ar gefn hwyaden!

The ducks enjoyed the weather this afternoon - I heard them laughing in the rain. My clothes were wet - not like water off a duck's back!

Comments
Sign in or get an account to comment.