Bodlonrwydd

Mae caffi newydd gyda ni yn Yr Eglwys Newydd.  'Bodlon' ydy'r enw.  Mae'n lle arbennig - ar hyn o bryd - achos mae'r staff yn gallu siarad Cymraeg (a Saesneg hefyd wrth gwrs).  Mae'n rhywbeth prin yn Yr Eglwys Newydd. Roeddwn ni'n gallu archebu bwyd yng Nghymraeg, ac yn defnyddio Saesneg pan roedd pethau rhy gymhleth i ni.  Roedd y staff yn gyfeillgar ac roedden nhw'n gallu newid o Gymraeg i Saesneg pan roeddwn ni angen.  Mae'n lle da i ymarfer ein Cymraeg - ac yn yfed coffi hefyd.We have a new cafe in Whitchurch. 'Bodlon' is the name. It is a special place - at the moment - because the staff can speak Welsh (and English of course). It is something rare in Whitchurch. We were able to order food in Welsh, and use English when things were too complicated for us. The staff were friendly and were able to switch from Welsh to English when we needed. It's a good place to practice our Welsh - and drink coffee too.

Comments
Sign in or get an account to comment.