A sunnier day

Roedd y tywydd yn braf heddiw.  Mwynheais i gerdded yn y parc dros amser cinio. Roedd e'n dda i deimlo'r haul ar fy nghefn.

The weather was nice today. I enjoyed walking in the park at lunchtime. It was good to feel the sun on my back.

Comments
Sign in or get an account to comment.