Looking ahead

Heddiw ydy'r fy mhedwerydd pen-blwydd Blipfoto.  Dechreuais i gyda llun o'r Brifysgol yn 2011.  Allais i ddim yn gwybod y byddwn i dynnu lluniau bob dydd am bedair blynedd. Mae e wedi bod adeg ysbrydoledig ac rydw i wedi mwynhau rhannu'r profiad gyda fy cyd-Blippers.  Rydw i'n edrych ymlaen at ddyfodol gyda llawer mwy o luniau.

Today is my fourth Blipfoto birthday. I started with a picture of the University in 2011. I could not know that I would take pictures every day for four years. It has been an inspirational time and I have enjoyed sharing the experience with my fellow Blippers. I'm looking forward to a future with many more pictures.

Comments
Sign in or get an account to comment.