Spring Visitor

Mae pryfyn yn ymweld â chenhinen Pedr yn ein gardd.  Roedd y cennin Pedr yn gynnar eleni, mewn amser ar gyfer dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Mawrth 1af.

An insect visits a daffodil our garden. The daffodils were early this year, in time for the celebration of St. David's Day on March 1.

Comments
Sign in or get an account to comment.