The old Internet, by George

Dw i'n gweld yr hen flwch post hwn bob dydd.  Roedd hwn ein Rhyngrwyd yn yr hen ddyddiau. O fan hyn gallwn ni anfon negeseuon dros y byd.  Y blwch post hwn yn cario'r llythrennau cyntaf y Brenin George. Felly dw i'n meddwl cafodd y rhan hon o'r stryd ei hadeiladu cyn 1953.

I see this old post box everyday. This was our Internet in the old days. From here we could send messages over the world. This post box carries the initials of King George. So I think this part of the street was built before 1953.

Comments
Sign in or get an account to comment.