Gwaith cartref

Dw i byth yn ffeindio'r amser i wneud fy ngwaith cartref Cymraeg.  (Mae'n flin gyda fi Angharad). Dyn ni'n brysur erioed.  Bob noson, bob penwythnos, bob... Dyn ni wedi bod yn gweithio ar y loggia i wneud ystafell cysegr. Rhaid i ni adael y lle ym Mhentref Eglwys Newydd felly dyn ni'n gwneud lle newydd yn ein tŷ ni.  Mae'n llawer o waith ond bydd yn werth hynny.

I never find the time to do my Welsh homework. (Sorry Angharad) We're always busy. Every night, every weekend, every ... We've been working on the Loggia to make a shrine room. We have to leave the place in Whitchurch Village so we are making a new place in our house. It's a lot of work but it will be worth it.

Comments
Sign in or get an account to comment.