Tugtog

"Simple lang ako mangarap, ngunit kabilang ka sa mga pangarap..." 
-Bullet Dumas

Comments
Sign in or get an account to comment.