Hwyl a Sbri

Roedd llawer o hwyl a sbri gyda ni ddoe.  Symudon ni dri metr ciwbig o bren i'r garej.  (Dyn ni'n barod am y gaeaf, nawr).  Yna aethon ni i ymweld â Richard a Steff.  Mae 'nodwedd ddŵr' gyda nhw yn eu gardd, ond dydy e ddim yn gweithio.  Ro'n i'n gallu tynnu'r pwmp mas o'r twll yn y ddaear a llawer o ddŵr brwnt hefyd. Roedd e'n hwyl ond roedd fy mraich yn frwnt a drewllyd ar ôl ro'n i orffen. Dw i'n meddwl bod Richard a Steff yn mynd y brynu pwmp newydd. Bydd e'n dda i weld y  'nodwedd ddŵr'  yn gweithio.  Arhoson ni am y noson gyda Richard a Steff am ginio a gemau bwrdd.

(Llun: Glas-y-niwl)

We had a lot of fun yesterday. We moved three cubic meters of wood to the garage. (We're ready for the winter, now). Then we went to visit Richard and Steff. They have a  'water feature'  in their garden, but it's not working. I was able to pull  the pump out of a hole in the ground and a lot of dirty water as well. It was fun but my arm was dirty and smelly after I was finished. I think Richard and Steff will go and buy a new pump. It'll be good to see the 'water feature' working. We stayed for the evening with Richard and Steff for dinner and board games.

(Picture: Love-in-a-mist)

Comments
Sign in or get an account to comment.