Gorsaf

Mae Daniel wedi byw ym Mhontypridd, am ychydig o flynyddoedd.  Mae ei fflat e yn edrych dros yr orsaf Pontypridd. Defnyddiodd e'r trên i fynd i'r gwaith yng Nghaerdydd. Nawr mae e wedi gwerthu ei fflat a heddiw symudon ni ei eiddo i'n tŷ ni tra mae'n chwilio am fflat yng Nghaerdydd.  Roedd e'n ddiwrnod hir, gyda phump ohonon ni, dau gar a chwe thaith o Bontypridd i Gaerdydd.  Mae ein tŷ yn llawn gyda blychau nawr, ond dyn i'n hapus gyda gwaith diwrnod da.


Ar Log - Gorsaf y GofDaniel has lived in Pontypridd, for a few years. His flat overlooks  Pontypridd Station. He used the  train to go to work in Cardiff. Now he has sold his flat and today we moved his belongings to our house while he is looking for a flat in Cardiff. It was a long day, with five of us, two cars and six trips from Pontypridd to Cardiff. Our house is full of boxes now, but we're happy with a good day's work.


Ar Log - Gorsaf y Gof

Comments
Sign in or get an account to comment.