Reflections on time at Treowen

Mae amser ar encil yn arbennig iawn. Yn ogystal ag amser i fyfyrio, dyn ni'n derbyn dysgeidiaethau ar rannau amrywiol o Fwdhaeth, a dyn ni'n mwynhau'r cwmni ei gilydd. Dyn ni'n cael dathliad ar ddiwedd yr encil.  Y tro yma cawson ni cinio a dawns yn yr arddull Lloegr Jane Austen.

A retreat is a very special time. As well as time for meditation, we receive teachings on various parts of Buddhism, and we enjoy each other's company. We have a celebration at the end of the retreat. This time we had dinner and dance in the style of Jane Austen's England.

Comments
Sign in or get an account to comment.