Branch Office

Roedd dwy gyfarfod gyda fi heddiw, y ddau mewn siopau goffi.  Rydw i'n lwcus i fod yn gallu cerdded y tu allan adeiladau'r Brifysgol i fynd i gyfarfodydd, yn cael cyfarfodydd mewn siopau coffi, ac yn cerdded trwy'r parc hefyd.

I had two meetings today, both in coffee shops.  I'm lucky   to be able to walk out of the University buildings to go to meetings, to have meetings in coffee shops and to walk through the park too.

Comments
Sign in or get an account to comment.