Brân Fendigaidd

Brân Fendigaidd ~ Blessed Crow

Rydw i'n hoff iawn o frain a chigfrain.  Mae'n ymddangos fel adar deallus.  Dych chi'n gallu gweld eu bod nhw'n meddwl am bethau.  Bendigeidfrân neu Frân Fendigaidd oedd un o'r bobol yn y Mabinogion.  Roedd e'n gawr a brenin Prydain mewn chwedloniaeth Cymru.

I'm very fond of crows and ravens. they seem like intelligent birds. You can see that they're thinking about things. Brân Fendigaidd or Blessed Crow was one of the people in the Mabinogion. He was a giant and king of Britain in Welsh mythology.

Comments
Sign in or get an account to comment.