Datgysylltiad

Datgysylltiad~Disconnection

Ar ôl mwy na tri deg mlynedd yn gweithio gyda'n gilydd, rydyn ni wedi tynnu'r plwg ar ein cyfathrebau... Rydyn ni wedi disodli ein hen system teleffon gyda system newydd sy'n gweithio dros y rhwydwaith.

After more than thirty years working together, we have pulled the plug on our communications ... We've replaced our old telephone system with a new system that works over the network.

Comments
Sign in or get an account to comment.