Artist in the park

Roedd arddangos hyfryd o flodau yn y gerddi o flaen yr amgueddfa heddiw. Sylwais i arlunydd oedd arlunio'r blodau a thynnais i lun. Roedd e'n dda i weld rhywun yn mwynhau'r tywydd braf a'r cyfle i ymarfer ei gelf.

Rydw i'n tynnu'r un ffotograffau mewn lliw, mono, a sepia ar hyn o bryd a hoffais i'r un mewn sepia. Mae'n ddiddorol i weld yr ansoddau gwahanol o'r un llun mewn arddulliau gwahanol.


There was a lovely display of flowers in the gardens in front of the museum today. I noticed an artist who was drawing the  flowers and I took a picture. It was good to see someone enjoying the sunny weather and the chance to practice his art.

I'm taking the same photographs in color, mono, sepia at the moment and I liked the one in sepia. It is interesting to see the different quialities of the same image in different styles.

Comments
Sign in or get an account to comment.