A walk in the park

Roedd y tywydd yn braf heddiw ac roedd e'n neis iawn i weld y myfyrwyr yn ymlacio yn y parc.  Rydyn ni'n mor lwcus i gael parciau ger y Brifysgol.

The weather was fine today and it was really nice to see students relaxing in the park. We're so lucky to have parks near the University.

Comments
Sign in or get an account to comment.