Aros Eiliad

Aros Eiliad ~ Wait a Second

Aros Eiliad - Elin Fflur

Pan mae'n amser gyda fi, dw i'n hoffi stopio yn y coetir i dynnu lluniau.  A phan dwi'n tynnu lluniau dw i ddim yn meddwl am un rhywbeth arall. Mae dim ond y lle ac yr amser.


WhenI have time, I like to stop in the woodland to take pictures. And when I take pictures I'm not thinking about anything else. There is just the place and the time.

Comments
Sign in or get an account to comment.