Ymlacio yn yr heulwen

Cerddais i o gwpas Gerddi Alexandra yn ystod amser cinio.  Mae'r blodau yna yn hydfryd ac roedd y gwenyn yn brysur, fel arfer.  Roedd e'n mor braf i weld llawer o bobol yn ymlacio yn yr heulwen.


I walked around Alexandra Gardens lunchtime. The flowers there are beautiful and the bees were busy, as usual. It was so nice to see a lot of people relaxing in the sunshine.

Comments
Sign in or get an account to comment.