Cŵl

Cawson ni ddiwrnod hyfryd heddiw.  Aethon ni ar y bws i Bae Caerdydd ac yn treulio oriau dibwrpas yn edrych ar y stondinau crefft a chael cinio yn Carluccio's. Do'n ni ddim yn gwisgo unrhywbeth anghyffredin, dim ond hetiau gyda chantel eang, a siacedi lledr, ond meddyliodd un person ro'n ni'n dwristiaid, a dwedodd un person arall ro'n ni'n 'Cŵl'. Mae'n ddiddorol - a rhyfedd - i gael sylw fel hyn, ond mae'n braf bod pobol yn gwerthfawrogi'r steil.

We had a wonderful day today. We went by bus to Cardiff Bay and spend amless hours looking at the craft stalls and having lunch at Carluccio's. we weren't wearing unusual, just wide brim hats and leather jackets, but one person thought we were tourists, and another person said we were 'Cool'. It is interesting - and strange - to get attention like this, but it's nice that people appreciate the style.

Comments
Sign in or get an account to comment.