The End of May

Mae'n ddiwrnod olaf mis Mai. Ro'n ni wedi cael ychydig o gawodydd ysgafn eto, ond nid unrhywbeth drwm.  Dw i wedi ffeindio bod os dw i'n gadael y tŷ digon cynnar yn y bore, mae digon o amser gyda fi i stopio am funud i edmygu'r blodau.

Roedd cyfarfod gyda fi heddiw - yn Gymraeg. Dw i ddim yn gallu deall popeth eto a dw i'n ffeindio fy mod i'n gallu deall mwy pan dw i ddim yn ceisio i gyfieithu popeth yn fy mhen. Yn lle hynny rhaid i mi jyst gwrando ar y geiriau ac yn gadael y geiriau i lifo.It's the last day of May. We have a few light showers again, but not anything heavy. I've found that if I leave the house early enough in the morning, i have a little  time to stop for a moment to admire the flowers.

I had a meeting today - in Welsh. I can't understand everything yet, and I find that I can understand more when I'm not trying to translate everything in my head. Instead I have to just listen to the words and let the words flow.

Comments
Sign in or get an account to comment.